GEMA Connect

GEMA Connect

Nowe cyfrowe narzędzie do zarządzania produkcją GemaConnect®, którewizualizuje, analizuje i optymalizuje Twój proces malowania proszkowego.

GemaConnect®:

·      wizualizuje wymagane do monitorowania i analizy informacje, dzięki którym operatorzy lub/i osoby nadzorujące proces, mogą podejmować szybkie i świadome decyzje, aby skutecznie poprawić swój indywidualny proces jak i wydajność linii

·      zapewnia pełną przejrzystość aktualnego stanu, parametrów i wskaźników wydajności linii

·      przechowuje w czasie rzeczywistym dane z jednego źródła, które są dostępne na komputerze stacjonarnym lub/i na urządzeniu mobilnym, niezależnie od lokalizacji i czasu

·      oferuje możliwość wyświetlania informacji o wymaganej konserwacji czy zużywających się częściach, co pozwala dobrze planować produkcję, a co za tym idzie, zwiększać dostępność linii

·      dodatkowo pozwala użytkownikom umieszczać na swoich ekranach indywidualne wskaźniki jako ulubione, dzięki temu mogą oni przez cały czas mieć oko na krytyczne dla nich obszary.


GemaConnect jest dla wszystkich firm, które chcą poprawić ogólną wydajność operacyjną, zmaksymalizować zasoby i zredukować koszty operacyjne.

kontakt