COATMASTER – nowy wymiar jakości w Twojej firmie

Szwajcarska firma Coatmaster AG, która opracowuje i sprzedaje nagradzane i opatentowane technologie systemów pomiarowych do szybkiego, bezkontaktowego i nieniszczącego pomiaru grubości powłoki na wczesnym etapie procesu produkcyjnego.


Powłoki proszkowe nadają powierzchniom wysokiej jakości wygląd, a także szeroki zakres właściwości użytkowych. Swoją maksymalną wydajność osiągają tylko wtedy, gdy grubości powłoki mieści się w określonym przedziale toletancji. W związku z tym, kładzie się ogromny nacisk na efektywne wykorzystywanie i kontrolowaną aplikację farby proszkowej w celu zwiększenia jakości i wydajności produkcji oraz zaoszczędzenia znacznych kosztów.


Chcąc optymalizować proces, trzeba mierzyć.

Jednym z podstawowych pomiarów na lakierni jest pomiar grubości powłoki (tj. farby), a dzięki innowacyjnym urządzeniom do bezkontaktowego pomiaru grubości powłoki malarskiej:

·    pomiar grubości możliwy jest do przeprowadzenia zaraz po napyleniu farby,

·    wcześnie wykrywa się odchylenia grubości powłoki i natychmiast koryguje pozwalając malować z mikronową dokładnością,

·    minimalizuje się liczbę wadliwych części, przez co łatwo uniknąć kosztownych i skomplikowanych przeróbek, napraw czy ponownego malowania,

·    możliwe jest obniżenie zużycia farby nawet o 28%.


poznaj firmę

Produkty

COATMASTER

coatmaster FLEX

Mobilne rozwiązanie do bezdotykowego i elastycznego pomiaru grubości powłoki zaraz po jej nałożeniu (przed utwardzeniem).

coatmaster INLINE

Precyzyjny pomiar grubości powłoki do ciągłego użytku przemysłowego.

coatmaster ATLINE

Pomiar grubości powłoki do testów punktowych w laboratorium i produkcji.

coatmaster 3D

Szybki pomiar rozkładu grubości powłoki na całych elementach.

Uruchomienie coatmaster FLEX


Kalibracja coatmaster FLEX - farby proszkowe
Kalibracja coatmaster FLEX - farby mokre
Kalkulator zwrotu z inwestycji w kilku prostych krokach
Zostań CoatMasterem swojej linii do malowania